Avís legal

Avís legal

El lloc web i el domini jordidomenech.com corresponen a Jordi Domènech (en endavant JDomenech), amb DNI 33942161A i domicili al carrer Montseny 7, de Tavèrnoles (CP 08519), Barcelona, Espanya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen aJDomenech, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. JDomenech presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de les seves creacions i publicitat. JDomenech n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. En qualsevol cas, la utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a JDomenech, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a jordidomenech.com(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que JDomenech actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això JDomenech manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a JDomenech fins a la contractació expressa d’una comanda.

JDomenech es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

JDomenech no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Compartir:
JORDI DOMÈNECH Contratenor © info@jordidomenech.com I Avís legal