Da Camera 18: Sonatina de Nadal

1 de setembre de 2002
Nivell elemental
Dinsic

Dos instruments i piano

Aquest Da Camera 18 és una segona versió per a conjunt de càmera de la Sonatina de Nadal núm. 1 per a piano sol. Segueix la mateixa estructura en quatre temps, però amb els instruments (particel·les per a dos instruments aguts, mitjans o greus) s’hi incorporen altres possibilitats de diàleg.

1. L’anunciació als pastors
2. (Allà dalt de la muntanya)
3. Santa nit
4. Allà dalt de la muntanya

Compartir:
JORDI DOMÈNECH Contratenor © info@jordidomenech.com I Avís legal