Tres cançons d’Esquirols

1 de desembre de 2012
Nivell elemental
Dinsic

Cor mixt i tres instruments o Piano

Tres cançons d’Esquirols segueix un esquema lent-ràpid-lent, amb caràcter festiu, de muntatge ràpid, amb tessitures còmodes i pocs entrebancs tècnics.
Assequibles per a un cor amb nivell de lectura baix i molt fàcil per a un cor amb nivell de lectura mitjà.

Més enllà d’un adéu
Refranys
No ho diguis a ningú

Compartir:
JORDI DOMÈNECH Contratenor © info@jordidomenech.com I Avís legal